logo

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗN KOURIERS

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αφορούν την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της KOURIERS Ι.Κ.Ε. Ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος (εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, συνεργαζόμενη εταιρεία ή υπάλληλος της KOURIERS, ο Αποστολέας ή ο Παραλήπτης) δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της KOURIERS είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αποδέχεται ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την KOURIERS για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της KOURIERS τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι :

1. Κάθε είδος που αναγράφεται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς της KOURIERS περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.

2. Τα προς μεταφορά αντικείμενα δεν εμπίπτουν στα μη αποδεκτά από την KOURIERS έγγραφα και Ταχυδρομικά Αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω.

3. Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη,

4. Τα προς μεταφορά αντικείμενα έχουν συσκευασθεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά και παράδοσή τους.

5. Θα καταβάλει όλα τα πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, επιστροφή ή αποθήκευση των αντικειμένων.

 ΑΡΘΡΟ 3: Η KOURIERS έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου εάν ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού.

Η KOURIERS έχει το δικαίωμα να διακόψει είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο τη διεκπεραίωση κάποιας αποστολής όταν:

1. Τα προς μεταφορά αντικείμενα εμπίπτουν στα μη αποδεκτά από τη KOURIERS έγγραφα και ταχυδρομικά αντικείμενα ή υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου.

2. Τα προς μεταφορά αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα. 

3. Ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία είτε για τα προς μεταφορά αντικείμενα είτε για την διεκπεραίωση της αποστολής.

4. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς απειληθούν με ζημιά άλλα μεταφερόμενα αντικείμενα.

5. Δεν έχουν υποβληθεί τα νόμιμα συνοδευτικά φορολογικά παραστατικά που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4: Η KOURIERS  έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι, δασμοί, φορτωτικές κτλ.), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5: Η KOURIERS  αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη μόνο εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της KOURIERS  αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 6: Η KOURIERS αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών, αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ..

ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του μεταφερόμενου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της KOURIERS  περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών:

7.1) Έως το ποσό των 70 ευρώ για έγγραφα και έως το ποσό των 200 ευρώ για δέματα, για αποστολές εντός Ελλάδας.

7.2) Έως το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εκτός Ελλάδας.

7.3) Στην πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματική αξία νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη KOURIERS.

Η KOURIERS  σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κτλ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της KOURIERS πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. 

Η KOURIERS σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου - στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της KOURIERS  καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα - είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα  αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η KOURIERS επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 1 % επί της ασφαλιζόμενης αξίας για αποστολές εντός και εκτός Ελλάδας. Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να αποστέλλεται στην KOURIERS νόμιμο παραστατικό για να δύναται να επιβεβαιωθεί.

Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν γραπτής επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας με την εταιρεία.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την KOURIERS αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η KOURIERS με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της KOURIERS  ( συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου ) δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7, 7.1 και 7.2). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην KOURIERS ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της KOURIERS  για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την KOURIERS οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της KOURIERS καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9: Η KOURIERS καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να διεκπεραιώσει με ταχύτητα κάθε αποστολή σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της.

Σε καμία περίπτωση, η KOURIERS  δεν φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται να καταβάλει καμία αποζημίωση για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση, που οφείλεται :

1) Σε ανωτέρα βία όπως αυτή ορίζεται από το νόμο.

2) Σε απρόβλεπτες αιτίες και έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κτλ.).

3) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.

4) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της KOURIERS , η αποζημίωση δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7, 7.1 και 7.2

Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κτλ., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της KOURIERS πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της KOURIERS  για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση, και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση, ίση με το ποσό που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα παραμένουν για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής τους, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ , οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 11: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα  και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της KOURIERS  σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την KOURIERS . Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 12: Η KOURIERS δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα, Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή, Κοσμήματα, Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα, Αρχαιότητες, Αντίκες Έργα Τέχνης, Έγγραφα ή Αντικείμενα Προσωπικής Αξίας που δεν μπορούν να αναπαραχθούν, Γραμματόσημα, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Φυτά, Ζώα, Ναρκωτικά, Εύφλεκτα Υλικά, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά, Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

Η KOURIERS δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 13: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ’ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών θα γίνεται μέσω Φιλικού διακανονισμού με έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την KOURIERS για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 15: Σε περίπτωση διαφωνίας της οποίας η επίλυση δεν καταστεί δυνατή φιλικώς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.